Certyfikat PN-EN ISO 14001 :2015

Certyfikacja ISO 14001 stanowi, że firma funkcjonuje w sposób przyjazny naturze i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

W dzisiejszych czasach wiele firm poszukuje sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko. A  świadomość ekologiczna oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska ciągle rosną. Jedną z możliwości świadomego i efektywnego eliminowania niekorzystnych czynników środowiskowych jest wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego.

Norma ISO 14001 została opracowana dla każdego rodzaju organizacji, działających w przeróżnych branżach i warunkach społeczno-kulturowo-geograficznych.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie procedur, tak aby zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne, ale również ograniczyć koszty związane z ochrona środowiska.

Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji – niezależnie od jej charakteru, wielkości i rodzaju – w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Korzyści, które mogą wynikać z wdrożenia i certyfikacji normy ISO 14001 to m.in.:

 • spełnienie wymagań odbiorcy,
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska,
 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości,
 • poprawa kontroli kosztów wynikająca z oszczędności materiałów i energii,
 • optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów,
 • poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • przygotowanie procesów magazynowania, pakowania (opakowania wielorazowe) i transportu (lepsze wykorzystanie środków transportu),
 • zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia, co pozwoli uniknąć zablokowania inwestycji w związku z niedostosowaniem do uwarunkowań środowiskowych.

Norma ISO 14001 kierowana jest do każdej organizacji, która:

 • chce utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego od niewielkich organizacji prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje,
 • działa zgodnie z ustalona polityką i celami środowiskowymi,
 • chce pokazać zgodność swoich działań na zewnątrz: klientom, konkurentom, otoczeniu,
 • prowadzi działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Dyrektywa CRSD

Zanieczyszczenie powietrza

One thought on “Certyfikat PN-EN ISO 14001 :2015

 1. Pingback: Aspekt środowiskowy - ekofaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *