Budowa studni – ale jakiej?

Budowa studni jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie został doprowadzony jeszcze wodociąg do twojej działki. Albo gdy chcesz obniżyć koszty powstające przez duże zużycie wody z wodociągu.

Jak podejść do tematu budowy studni od strony prawnej? Jakie przepisy należy znać i o czym pamiętać przed rozpoczęciem procesu wiercenia lub kopania?

W czerwcu 2015 roku wprowadzono nowelizację ustawy prawie budowlanym. Dzięki temu dzisiejsze planowanie budowy studni jest znacznie ułatwione pod względem koniecznych formalności. Zmiany w ustawie dotyczą głównie płytszych ujęć kopanych, gdy głębokość górnej granicy nie przekracza 20metrów. Również wybudowanie ujęcia wody głębinowej, nie przekraczającej 30metrów( ustawa prawo wodne art. 395 pkt 5), a pobór wody nie przekracza dziennie 5 m3 (ustawa prawo wodne art. 395 pkt 7), nie wymaga obecnie uzyskania pozwolenia na budową. Ale co ważniejsze nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia do Wód Polskich.

Są przypadki kiedy inwestor musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub zgodę na budowę.

Planowana inwestycja będzie wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zatwierdzenia projektu robót geologicznych w momencie gdy:

  • studnia ma być głębsza niż 30m lub
  • przewidujemy pobór wody w ilości przekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę lub
  • planujemy wykorzystywać wodę inaczej niż jej  zwykłym korzystanie.

Jeżeli teren zakwalifikowany jest jako górniczy, a inwestycja dotyczy budowy studni głębinowej to będzie ona podlegała przepisom:

  • ustawy o prawie wodnym
  • ustawie o prawie geologicznym i górniczym ( art. 79 ust. 2)
  • ustawie o prawie budowlanym

Należy pamiętać, że ustawy te również definiują odpowiednią lokalizację ujęcia wody głębinowej na działce.

Co ważne, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne, likwidacja studni wymaga realizacji takich samych formalności co budowa studni.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez organy administracji w drodze decyzji administracyjnej. Uzyskujemy je na wniosek, do którego dołącza się miedzy innymi: operat wodnoprawny wraz z opisem zamierzonej działalności, wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o warunkach zabudowania, wypis z rejestru gruntów oraz dokumentację hydrogeologiczną. Operat wodnoprawny powinniśmy przygotować w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych. Natomiast zawartość dokumentacji hydrogeologicznej określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.

artykuł.

One thought on “Budowa studni – ale jakiej?

  1. Pingback: Zanieczyszczenie wody pitnej - ekofaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *