Category Archives: Ochrona środowiska

Utylizacja tonerów od drukarek

Utylizacja tonerów od drukarek jest istotna ze względu między innymi na ochronę środowiska. musimy pamiętać, że mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jeśli masz w swojej firmie outsourcing drukarek to nie musisz się przejmować. Odpowiedzialność za utylizację tonerów od drukarek przechodzi na wynajmującego urządzenia. Pamiętaj jednak, że po stornie Przedsiębiorstwa jest sprawdzenie, czy Dostawca […]

Utylizacja Drewnianego Jachtu

Tradycyjne jachty drewniane, choć piękne, wymagają pewnych staranności przy zutylizowaniu. Postępowanie zgodnie z zasadami ekologii i przepisami może być wyzwaniem, ponieważ na jachcie znajdują się różnego rodzaju materiały. W tym artykule omówimy, jak odpowiednio zutylizować drewniany jacht, jak rozdzielić różne składniki, gdzie można je zutylizować, oraz jakie formalności są związane z wyrejestrowaniem jachtu.   Rozdzielenie […]

Rzeczoznawca ds. Ochrony Środowiska

Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska to specjalista zajmujący się oceną, diagnozą i doradztwem w kwestiach dotyczących wpływu różnych działań człowieka na środowisko naturalne. Głównym zadaniem rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska to przeprowadzanie analiz, ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć, procesów przemysłowych czy zmian w planowaniu przestrzennym na otaczającą przyrodę. Osoba, która posiada wiedzę  specjalistyczną z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, […]

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie to ważny proces, który pomaga w zmniejszeniu negatywnego wpływu firmy na środowisko i może prowadzić do oszczędności finansowych. Oto kilka kroków, które można podjąć, ze względu na skuteczne wprowadzenie segregacji odpadów w przedsiębiorstwie: Ocena rodzajów odpadów w przedsiębiorstwie: Na początek warto dokładnie przeanalizować, jakie rodzaje odpadów generowane są w przedsiębiorstwie. Odpady […]

Czym jest Legionella?

Czym jest legionella

Czym jest Legionella? Legionella to rodzaj bakterii, który może wywoływać groźne choroby u ludzi. Jednym z najbardziej znanych rodzajów Legionella jest Legionella pneumophila, który jest odpowiedzialny za występowanie choroby Legionella, znanej również jako legionelloza lub gorączka legionistów. Jest to bakteria gram-ujemną, która rozwija się w środowiskach wodnych, takich jak: baseny, jacuzzi, klimatyzatory, fontanny. A także […]

Zanieczyszczenie wody pitnej

Zanieczyszczenie wody pitnej jest poważnym problemem zdrowotnym i środowiskowym na całym świecie. Woda pitna, która jest skażona lub nieodpowiednio przechowywana, może zawierać różne szkodliwe substancje. Zanieczyszczenie wody pitnej może być między innymi przez bakterie, wirusy, chemikalia, toksyny, metale ciężkie. Jednym z aspektów zanieczyszczenia wody pitnej, jest jej przechowywanie w baniakach. Niestety, niewłaściwe przechowywanie wody w […]

Aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy to element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Mówiąc o środowisku przedsiębiorstwa należy myśleć o otoczeniu, w którym działa ta organizacja z uwzględnieniem: powietrza wody ziemi zasobów mineralny flory i fauny ludzi i ich wzajemnych zależności Aspekt środowiskowy możemy podzielić na Bezpośrednie i pośrednie. […]

Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

Odpowiedzialność i obowiązki Przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska to w pierwszej kolejności zgodność z ustawami uchwalonymi w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Jako przedsiębiorca, istnieje wiele obowiązków związanych z korzystania ze środowiska. Jak wiemy dyrektywa CSRD już za chwilę będzie obejmować znaczną część przedsiębiorców. Dlatego już dziś warto sprawdzić jakie mamy obowiązki związane z […]

Budowa studni – ale jakiej?

Budowa studni jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie został doprowadzony jeszcze wodociąg do twojej działki. Albo gdy chcesz obniżyć koszty powstające przez duże zużycie wody z wodociągu. Jak podejść do tematu budowy studni od strony prawnej? Jakie przepisy należy znać i o czym pamiętać przed rozpoczęciem procesu wiercenia lub kopania? W czerwcu 2015 roku […]

Gdzie zutylizować zużyte opony?

Utylizacja opon

Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji pojazdów, a także podczas demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 6) tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty selektywnego zbierania odpadów […]