Category Archives: Ochrona środowiska

Unijna Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) jest inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu ograniczenie negatywnego wpływu jednorazowych produktów plastikowych na środowisko. Unijna Dyrektywa SUP w szczególności skupia się na produktach takich jak kubeczki jednorazowe, słomki, talerze, sztućce i inne plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, które stanowią znaczące źródło zanieczyszczenia, szczególnie w morzach i oceanach. Obowiązki wynikające z dyrektywy […]

Jak powinien wyglądać prawidłowy raport ESG??

raport ESG

W obliczu rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, raporty ESG (Environmental, Social and Governance) stają się ważnymi elementami komunikacji firm z ich interesariuszami. Dobrze przygotowany raport ESG może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy, jej relacje z inwestorami, klientami oraz pracownikami. Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy prawidłowo przygotowany raport ESG: Wstęp i zobowiązania firmy. Raport […]

Jak segregować odpady plastikowe?

W obliczu rosnącego problemu zanieczyszczenia plastikiem, segregacja odpadów plastikowych stała się jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska. Prawidłowa segregacja odpadów plastikowych nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Ale również umożliwia recykling i odzysk dzięki czemu możemy ponownie wykorzystać surowce. W tym artykule znajdziesz wyczerpujące informacje na temat tego, jak segregować […]

Utylizacja tonerów od drukarek

Utylizacja tonerów od drukarek jest istotna ze względu między innymi na ochronę środowiska. musimy pamiętać, że mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jeśli masz w swojej firmie outsourcing drukarek to nie musisz się przejmować. Odpowiedzialność za utylizację tonerów od drukarek przechodzi na wynajmującego urządzenia. Pamiętaj jednak, że po stornie Przedsiębiorstwa jest sprawdzenie, czy Dostawca […]

Utylizacja Drewnianego Jachtu

Tradycyjne jachty drewniane, choć piękne, wymagają pewnych staranności przy zutylizowaniu. Postępowanie zgodnie z zasadami ekologii i przepisami może być wyzwaniem, ponieważ na jachcie znajdują się różnego rodzaju materiały. W tym artykule omówimy, jak odpowiednio zutylizować drewniany jacht, jak rozdzielić różne składniki, gdzie można je zutylizować, oraz jakie formalności są związane z wyrejestrowaniem jachtu.   Rozdzielenie […]

Rzeczoznawca ds. Ochrony Środowiska

Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska to specjalista zajmujący się oceną, diagnozą i doradztwem w kwestiach dotyczących wpływu różnych działań człowieka na środowisko naturalne. Głównym zadaniem rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska to przeprowadzanie analiz, ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć, procesów przemysłowych czy zmian w planowaniu przestrzennym na otaczającą przyrodę. Osoba, która posiada wiedzę  specjalistyczną z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, […]

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie to ważny proces, który pomaga w zmniejszeniu negatywnego wpływu firmy na środowisko i może prowadzić do oszczędności finansowych. Oto kilka kroków, które można podjąć, ze względu na skuteczne wprowadzenie segregacji odpadów w przedsiębiorstwie: Ocena rodzajów odpadów w przedsiębiorstwie: Na początek warto dokładnie przeanalizować, jakie rodzaje odpadów generowane są w przedsiębiorstwie. Odpady […]

Czym jest Legionella?

Czym jest legionella

Czym jest Legionella? Legionella to rodzaj bakterii, który może wywoływać groźne choroby u ludzi. Jednym z najbardziej znanych rodzajów Legionella jest Legionella pneumophila, który jest odpowiedzialny za występowanie choroby Legionella, znanej również jako legionelloza lub gorączka legionistów. Jest to bakteria gram-ujemną, która rozwija się w środowiskach wodnych, takich jak: baseny, jacuzzi, klimatyzatory, fontanny. A także […]

Zanieczyszczenie wody pitnej

Zanieczyszczenie wody pitnej jest poważnym problemem zdrowotnym i środowiskowym na całym świecie. Woda pitna, która jest skażona lub nieodpowiednio przechowywana, może zawierać różne szkodliwe substancje. Zanieczyszczenie wody pitnej może być między innymi przez bakterie, wirusy, chemikalia, toksyny, metale ciężkie. Jednym z aspektów zanieczyszczenia wody pitnej, jest jej przechowywanie w baniakach. Niestety, niewłaściwe przechowywanie wody w […]

Aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy to element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Mówiąc o środowisku przedsiębiorstwa należy myśleć o otoczeniu, w którym działa ta organizacja z uwzględnieniem: powietrza wody ziemi zasobów mineralny flory i fauny ludzi i ich wzajemnych zależności Aspekt środowiskowy możemy podzielić na Bezpośrednie i pośrednie. […]