Dyrektywa CSRD, kolejna rewolucja?

Transformacja unijnej gospodarki w kierunku gospodarki zrównoważonej, neutralnej klimatycznie do 2050 r. to główne założenie Europejskiego Zielonego Ładu.

Zmiana przyjęta w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Państwa członkowskie na jej wdrożenie będą miały 18 miesięcy.

Dyrektywa CSRD ma ujednolicić raporty ze względu na standard raportowania. Zostanie wprowadzony  jednolity standard przetwarzania danych. Przez co wzrośnie liczba podmiotów objętych obowiązkiem raportowania z obecnie ok. 11.000 do 50.000 w Unii Europejskiej.  Będzie to kluczowe dla tych podmiotów, które będą chciały uzyskać kapitał w ramach bankowych instrumentów finansowych. Banki będą musiały weryfikować zrównoważenie firm i z uwagi na przyjętą Taksonomię Unii Europejskiej. Ma to na celu uniknięcie finansowania rozwiązań, które szkodzą środowisku.

Obowiązek raportowania wprowadzony zostaje od 2024 r. Pierwsze raporty na podstawie nowej dyrektywy w 2025 r. (za poprzedni rok) będą przedstawić te podmioty, które dotychczas raportowały na podstawie dyrektywy NFRD. W 2026 r. swoje raporty złożą duże przedsiębiorstwa, spełniające 2 z 3 kryteriów w postaci:

 • zatrudnienia powyżej 250 osób,
 • przychodu powyżej 40 milionów euro lub
 • sumy bilansowej powyżej 20 milionów euro.

W kolejnym roku obowiązek wypełnią firmy małe i średnie, notowane na rynku regulowanym, które również spełnią 2 z 3 kryteriów w postaci:

 • zatrudniania powyżej 10 osób,
 • osiągania przychodu netto powyżej 700 tysięcy euro lub
 • posiadania sumy bilansowej powyżej 350 tysięcy euro.

Jako ostatnie w 2028 r. za 2027 r. swoje raporty będą składać podmioty spoza Unii Europejskiej. Dotyczy to podmiotów, które na terenie UE posiadają jednostkę zależną i osiągają obrót o wartości powyżej 150 milionów euro.

Raportowanie będzie odnosiło się do trzech obszarów: E – środowiskowego, S – społecznego i G – odnoszącego się do ładu korporacyjnego i etyki w biznesie.

 1. W zakresie środowiskowym przy raporcie będą zwracać uwagę na obszary: zmiana klimatu, zanieczyszczenia, zasoby wodne i morskie, bioróżnorodność i ekosystemy, gospodarka cyrkularna.
 2. Obszar społeczny odnosi się do pracowników firmy, pracowników w łańcuchu dostaw, dotkniętych działalnością społeczności i odbiorców końcowych – konsumentów.
 3. Ład korporacyjny: zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i praktyki biznesowe.

Dodatkowo przedsiębiorcy będą musieli zwrócić uwagę na szczegółowe wytyczne odnoszące się do aż 40 sektorów.

Co istotne, nawet jeśli dany podmiot nie będzie wprost dotknięty obowiązkiem raportowania niefinansowego, może zostać objęty nim pośrednio. Wielu lokalnych przedsiębiorców współpracuje na co dzień jako podwykonawcy lub dostawcy z podmiotami, które objęte są obowiązkiem raportowania niefinansowego. Aby nie zostać wykluczonym z łańcucha dostaw tych podmiotów zaleca się podejmowanie działań w obszarze ESG.

5 thoughts on “Dyrektywa CSRD, kolejna rewolucja?

 1. Pingback: Certyfikat PN-EN ISO 14001 :2015 - ekofaktor

 2. Pingback: Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska - ekofaktor

 3. Pingback: Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie - ekofaktor

 4. Pingback: Jak segregować odpady plastikowe? - ekofaktor

 5. Pingback: Jak powinien wyglądać prawidłowy raport ESG?? - ekofaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *