Gdzie zutylizować zużyte opony?

Utylizacja opon

Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji pojazdów, a także podczas demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 6) tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK. Każda gmina powinna zapewnić mieszkańcom co najmniej jedno takie miejsce – samodzielnie lub we współpracy z inną gminą.

Zużyte albo zniszczone opony, które najlepsze sezony mają już za sobą, możemy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli do popularnego PSZOK-a. Każdego roku możemy bezpłatnie oddać maksymalnie 8 opon przeznaczonych dla samochodów osobowych. Istnieje również możliwość pozostawienia starych gum u wulkanizatora. Najczęściej dzieje się to jednak za niewielką opłatą.

Zużyte opony – proces recyklingu?

Życie opon nie kończy się jednak w PSZOKu. Materiały, z których zbudowane są opony nadają się do powtórnego przetworzenia czyli do tzw. recyklingu materiałowego. Materiały takie jak: guma, elastomery, stal, tekstylia, krzemionka zostają ponownie wykorzystane w inny sposób.

Rozdrobnione opony w postaci granulatu dodawane są do niektórych asfaltów – polepszają przyczepność dróg, zwiększają ich odporność i skracają drogę hamowania. Tak przygotowany granulat wykorzystywany jest również do tworzenia wycieraczek, dywaników samochodowych, podeszw i wielu innych gumowych przedmiotów. Każdy użytkownik osiedlowych orlików może go także zauważyć między źdźbłami sztucznej trawy.

Stal, którą jest uzyskana z opon zostaje przetopiona w hucie, po czym na nowo można wykorzystać.Odzyskane tekstylia dodawane są natomiast do betonu, przez co uzyskuje się lepszą wytrzymałość i dłuższą żywotność.

Jedną z wielu dróg na zagospodarowanie starych opon jest także przetworzenie ich na paliwo alternatywne, wykorzystywane m.in. w cementowniach. Wiele danych wskazuje na dużo niższy wskaźnik emisji spalania w porównaniu z węglem przy zachowaniu wysokiej kaloryczności paliwa. Regulamin PSZOK znajdziesz tutaj.

Wpływ na środowisko

Stare opony wciąż są jednym z najczęściej widywanych odpadów na dzikich wysypiskach. Niestety, tego rodzaju odpady mają fatalny wpływ na środowisko naturalne. W ich skład wchodzą szkodliwe polimery, metale ciężkie, rakotwórcze substancje takie jak benzen, fenole i wiele innych, które przedostają się do gleby a później do wód gruntowych. Czas rozkładu opony mierzy się w granicach od 100 do 150 lat. Zadbajmy o ponowne ich wykorzystanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *