Tag Archives: sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie zarządzanie odpadami

Podmioty gospodarujące opakowaniami, produktami w opakowaniach oraz odpadami powstałymi z opakowań, corocznie zobowiązane są do przedłożenia, w formie elektronicznej poprzez system BDO, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o opadach. Potrzebujesz sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami? Ofertuję terminowe przygotowanie sprawozdań bazując na danych przekazanych od firmy. Sprawozdanie […]