Tag Archives: Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

Co roku, do dnia 15 marca, podmiot wpisany do rejestru, który w poprzednim roku kalendarzowym gospodarował odpadami, jest zobowiązany przedłożyć w formie elektronicznej w systemie BDO, sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami W sprawozdaniu przekazuje się informacje […]