Raporty KOBiZE

Raport o wielkości emisji gazów tzw. raporty KOBiZE

Od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ma obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz parametrach z nimi związanych, w terminie do końca lutego każdego roku za rok poprzedni. Krajową bazę prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy. Podmiot korzystający ze środowiska musi dokonać rejestracji w Krajowej bazie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.

Pomagam w procesie rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, a także mogę zostać użytkownikiem podmiotu w Krajowej bazie, co ułatwia późniejsze wprowadzanie danych do raportu KOBiZE oraz jego wysyłanie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku rejestracyjnego, osoby wskazane jako użytkownicy uzyskują dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie w postaci loginu i hasła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *