Category Archives: Na stronie głównej

Unijna Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) jest inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu ograniczenie negatywnego wpływu jednorazowych produktów plastikowych na środowisko. Unijna Dyrektywa SUP w szczególności skupia się na produktach takich jak kubeczki jednorazowe, słomki, talerze, sztućce i inne plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, które stanowią znaczące źródło zanieczyszczenia, szczególnie w morzach i oceanach. Obowiązki wynikające z dyrektywy […]

Jak powinien wyglądać prawidłowy raport ESG??

raport ESG

W obliczu rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, raporty ESG (Environmental, Social and Governance) stają się ważnymi elementami komunikacji firm z ich interesariuszami. Dobrze przygotowany raport ESG może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy, jej relacje z inwestorami, klientami oraz pracownikami. Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy prawidłowo przygotowany raport ESG: Wstęp i zobowiązania firmy. Raport […]

Jak segregować odpady plastikowe?

W obliczu rosnącego problemu zanieczyszczenia plastikiem, segregacja odpadów plastikowych stała się jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska. Prawidłowa segregacja odpadów plastikowych nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Ale również umożliwia recykling i odzysk dzięki czemu możemy ponownie wykorzystać surowce. W tym artykule znajdziesz wyczerpujące informacje na temat tego, jak segregować […]

Utylizacja tonerów od drukarek

Utylizacja tonerów od drukarek jest istotna ze względu między innymi na ochronę środowiska. musimy pamiętać, że mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jeśli masz w swojej firmie outsourcing drukarek to nie musisz się przejmować. Odpowiedzialność za utylizację tonerów od drukarek przechodzi na wynajmującego urządzenia. Pamiętaj jednak, że po stornie Przedsiębiorstwa jest sprawdzenie, czy Dostawca […]

Rzeczoznawca ds. Ochrony Środowiska

Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska to specjalista zajmujący się oceną, diagnozą i doradztwem w kwestiach dotyczących wpływu różnych działań człowieka na środowisko naturalne. Głównym zadaniem rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska to przeprowadzanie analiz, ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć, procesów przemysłowych czy zmian w planowaniu przestrzennym na otaczającą przyrodę. Osoba, która posiada wiedzę  specjalistyczną z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, […]

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie to ważny proces, który pomaga w zmniejszeniu negatywnego wpływu firmy na środowisko i może prowadzić do oszczędności finansowych. Oto kilka kroków, które można podjąć, ze względu na skuteczne wprowadzenie segregacji odpadów w przedsiębiorstwie: Ocena rodzajów odpadów w przedsiębiorstwie: Na początek warto dokładnie przeanalizować, jakie rodzaje odpadów generowane są w przedsiębiorstwie. Odpady […]

Czym jest Legionella?

Czym jest legionella

Czym jest Legionella? Legionella to rodzaj bakterii, który może wywoływać groźne choroby u ludzi. Jednym z najbardziej znanych rodzajów Legionella jest Legionella pneumophila, który jest odpowiedzialny za występowanie choroby Legionella, znanej również jako legionelloza lub gorączka legionistów. Jest to bakteria gram-ujemną, która rozwija się w środowiskach wodnych, takich jak: baseny, jacuzzi, klimatyzatory, fontanny. A także […]

Gdzie zutylizować zużyte opony?

Utylizacja opon

Zużyte opony powstają w wyniku eksploatacji pojazdów, a także podczas demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 6) tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty selektywnego zbierania odpadów […]

Dyrektywa CSRD, kolejna rewolucja?

Transformacja unijnej gospodarki w kierunku gospodarki zrównoważonej, neutralnej klimatycznie do 2050 r. to główne założenie Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiana przyjęta w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Państwa członkowskie na jej wdrożenie będą miały 18 miesięcy. Dyrektywa CSRD ma ujednolicić […]

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie zarządzanie odpadami

Podmioty gospodarujące opakowaniami, produktami w opakowaniach oraz odpadami powstałymi z opakowań, corocznie zobowiązane są do przedłożenia, w formie elektronicznej poprzez system BDO, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o opadach. Potrzebujesz sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami? Ofertuję terminowe przygotowanie sprawozdań bazując na danych przekazanych od firmy. Sprawozdanie […]