Author Archives: Anna-Maria Kluza

Jak powinien wyglądać prawidłowy raport ESG??

raport ESG

W obliczu rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, raporty ESG (Environmental, Social and Governance) stają się ważnymi elementami komunikacji firm z ich interesariuszami. Dobrze przygotowany raport ESG może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy, jej relacje z inwestorami, klientami oraz pracownikami. Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy prawidłowo przygotowany raport ESG: Wstęp i zobowiązania firmy. Raport […]

Jak segregować odpady plastikowe?

W obliczu rosnącego problemu zanieczyszczenia plastikiem, segregacja odpadów plastikowych stała się jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska. Prawidłowa segregacja odpadów plastikowych nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Ale również umożliwia recykling i odzysk dzięki czemu możemy ponownie wykorzystać surowce. W tym artykule znajdziesz wyczerpujące informacje na temat tego, jak segregować […]

Utylizacja tonerów od drukarek

Utylizacja tonerów od drukarek jest istotna ze względu między innymi na ochronę środowiska. musimy pamiętać, że mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Jeśli masz w swojej firmie outsourcing drukarek to nie musisz się przejmować. Odpowiedzialność za utylizację tonerów od drukarek przechodzi na wynajmującego urządzenia. Pamiętaj jednak, że po stornie Przedsiębiorstwa jest sprawdzenie, czy Dostawca […]

Koordynator ds. Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie

Koordynator ds. ochrony środowiska

Zatrudnienie Koordynatora ds. Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie może przynieść firmie szereg korzyści. W kontekście rosnącego znaczenia kwestii zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko zatrudnienie Koordynatora ds. Ochrony środowiska przyniesie kilka potencjalnych korzyści: Zgodność z przepisami: Koordynator ds. Ochrony Środowiska będzie odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienie zgodności firmy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dzięki temu […]

Rzeczoznawca ds. Ochrony Środowiska

Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska to specjalista zajmujący się oceną, diagnozą i doradztwem w kwestiach dotyczących wpływu różnych działań człowieka na środowisko naturalne. Głównym zadaniem rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska to przeprowadzanie analiz, ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć, procesów przemysłowych czy zmian w planowaniu przestrzennym na otaczającą przyrodę. Osoba, która posiada wiedzę  specjalistyczną z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, […]

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie

Segregacja odpadów w przedsiębiorstwie to ważny proces, który pomaga w zmniejszeniu negatywnego wpływu firmy na środowisko i może prowadzić do oszczędności finansowych. Oto kilka kroków, które można podjąć, ze względu na skuteczne wprowadzenie segregacji odpadów w przedsiębiorstwie: Ocena rodzajów odpadów w przedsiębiorstwie: Na początek warto dokładnie przeanalizować, jakie rodzaje odpadów generowane są w przedsiębiorstwie. Odpady […]

Czym jest Legionella?

Czym jest legionella

Czym jest Legionella? Legionella to rodzaj bakterii, który może wywoływać groźne choroby u ludzi. Jednym z najbardziej znanych rodzajów Legionella jest Legionella pneumophila, który jest odpowiedzialny za występowanie choroby Legionella, znanej również jako legionelloza lub gorączka legionistów. Jest to bakteria gram-ujemną, która rozwija się w środowiskach wodnych, takich jak: baseny, jacuzzi, klimatyzatory, fontanny. A także […]

Recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych (słonecznych) jest ważnym aspektem zarządzania technologiami zrównoważonej energii. Panele słoneczne są zwykle wykonane z materiałów takich jak szkło, krzem, metale i różne tworzywa sztuczne. Gdy okres użytkowania tych paneli dobiega końca, niezwykle istotny jest ich odpowiedni recykling, aby zminimalizować wpływ na środowisko i promować ponowne wykorzystanie cennych materiałów. Zużyte panele słoneczne są […]

Zanieczyszczenie wody pitnej

Zanieczyszczenie wody pitnej jest poważnym problemem zdrowotnym i środowiskowym na całym świecie. Woda pitna, która jest skażona lub nieodpowiednio przechowywana, może zawierać różne szkodliwe substancje. Zanieczyszczenie wody pitnej może być między innymi przez bakterie, wirusy, chemikalia, toksyny, metale ciężkie. Jednym z aspektów zanieczyszczenia wody pitnej, jest jej przechowywanie w baniakach. Niestety, niewłaściwe przechowywanie wody w […]

Aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy to element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Mówiąc o środowisku przedsiębiorstwa należy myśleć o otoczeniu, w którym działa ta organizacja z uwzględnieniem: powietrza wody ziemi zasobów mineralny flory i fauny ludzi i ich wzajemnych zależności Aspekt środowiskowy możemy podzielić na Bezpośrednie i pośrednie. […]