Tag Archives: aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy to element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Mówiąc o środowisku przedsiębiorstwa należy myśleć o otoczeniu, w którym działa ta organizacja z uwzględnieniem: powietrza wody ziemi zasobów mineralny flory i fauny ludzi i ich wzajemnych zależności Aspekt środowiskowy możemy podzielić na Bezpośrednie i pośrednie. […]