Rzeczoznawca ds. Ochrony Środowiska

Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska to specjalista zajmujący się oceną, diagnozą i doradztwem w kwestiach dotyczących wpływu różnych działań człowieka na środowisko naturalne.

Głównym zadaniem rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska to przeprowadzanie analiz, ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć, procesów przemysłowych czy zmian w planowaniu przestrzennym na otaczającą przyrodę.

Osoba, która posiada wiedzę  specjalistyczną z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjnych, ekologicznych oraz prawniczych. Rzeczoznawca może być zatrudniony w firmach konsultingowych, agencjach rządowych ds. ochrony środowiska, przedsiębiorstwach czy być także niezależnymi konsultantami. Rzeczoznawca ds. ochrony środowiska posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Umożliwiają to analizę dokumentów, danych naukowych, przepisów prawa. Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają na wydawanie opinii lub raportów na potrzeby zapytań inwestorów jak i sądów.

Zakres pracy Rzeczoznawcy ds. Ochrony Środowiska obejmuje również sporządzanie ekspertyz, raportów, rekomendacji dotyczących konkretnych działań. Ekspertyzy te, a raczej ich zawartość po wdrożeniu, mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jak również mają wspierać wdrożenie rozwiązań proekologicznych. W Polsce rzeczoznawców ds. ochrony środowiska często zatrudnia się do wspierania procesów inwestycyjnych. Ma to na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Doradztwo w zakresie obowiązków w przedsiębiorstwie znajdą Państwo w linku.

Rzeczoznawcy ds. ochrony środowiska może również zostać biegłym sądowym z zakresu ochrony środowiska. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska jest powoływany do udzielenia fachowej opinii lub ekspertyzy. Następuje to w ramach postępowań sądowych związanych z kwestiami ochrony środowiska. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie wiedzy specjalistycznej, która może być istotna dla rozstrzygnięcia sprawy sądowej dotyczącej zagadnień ekologicznych.

Ich ekspertyzy mogą pomóc sądom w zrozumieniu skomplikowanych kwestii związanych z ochroną środowiska. Pomaga to podjęcie właściwej decyzji opartej na rzetelnych analizach i badaniach naukowych.

Aktualną listę biegłych sądowych można zaleźć np. na stornie www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *