Category Archives: inne

Jak powinien wyglądać prawidłowy raport ESG??

raport ESG

W obliczu rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, raporty ESG (Environmental, Social and Governance) stają się ważnymi elementami komunikacji firm z ich interesariuszami. Dobrze przygotowany raport ESG może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy, jej relacje z inwestorami, klientami oraz pracownikami. Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy prawidłowo przygotowany raport ESG: Wstęp i zobowiązania firmy. Raport […]

Koordynator ds. Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie

Koordynator ds. ochrony środowiska

Zatrudnienie Koordynatora ds. Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie może przynieść firmie szereg korzyści. W kontekście rosnącego znaczenia kwestii zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko zatrudnienie Koordynatora ds. Ochrony środowiska przyniesie kilka potencjalnych korzyści: Zgodność z przepisami: Koordynator ds. Ochrony Środowiska będzie odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienie zgodności firmy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dzięki temu […]

Recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych (słonecznych) jest ważnym aspektem zarządzania technologiami zrównoważonej energii. Panele słoneczne są zwykle wykonane z materiałów takich jak szkło, krzem, metale i różne tworzywa sztuczne. Gdy okres użytkowania tych paneli dobiega końca, niezwykle istotny jest ich odpowiedni recykling, aby zminimalizować wpływ na środowisko i promować ponowne wykorzystanie cennych materiałów. Zużyte panele słoneczne są […]

Dyrektywa CSRD, kolejna rewolucja?

Transformacja unijnej gospodarki w kierunku gospodarki zrównoważonej, neutralnej klimatycznie do 2050 r. to główne założenie Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiana przyjęta w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Państwa członkowskie na jej wdrożenie będą miały 18 miesięcy. Dyrektywa CSRD ma ujednolicić […]